Disclaimer

V souvislosti s vkládáním osobních údajů do systému Servisní databáze úprav vozidel Volkswagen Užitkové vozy připomínáme, že v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (nařízení GDPR) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů je správce osobních údajů povinen poskytnout subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou v uvedeném systému zpracovávány (zejména jméno a příjmení a kontakt na zodpovědného zaměstnance úpravce), informace dle výše uvedené legislativy (zejména informace dle § 13 a 14 nařízení GDPR) a spolu se zpracovatelem údajů je povinen se řídit dalšími ustanoveními platné legislativy na ochranu osobních údajů.

Registrovaný přístup